^ Back to Top

Overlegorgaan Medisch Adviseurs Repatriëringorganisaties

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OMAR staat voor Overlegorgaan Medisch Adviseurs Repatriëringorganisaties. Het initiatief voor OMAR is eind 80’er jaren van de vorige eeuw genomen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en vertegenwoordigers van alarmcentrales en repatriëringorganisaties. In toenemende mate groeide de behoefte om samenhang en afstemming te creëren in het complexe veld van internationaal medisch transport.

Door het uniformeren van standaarden, richtlijnen en protocollen voor de bij OMAR aangesloten organisaties werd de kwaliteit van het internationaal medisch transport sterk verbeterd. In de praktijk kwam het nog al eens voor dat de benodigde afstemming tussen de bij de repatriëringketen betrokken partijen door tegengestelde belangen, verschil in professionele standaarden of zelf wettelijke bepalingen onvoldoende aanwezig was. Dit werd niet langer verantwoord geacht.

De behoefte tot samenwerking werd nog versterkt door de grote vlucht van het aantal reizigers, en daarmee groei van het aantal te repatriëren patiënten, en de toenemende bewustwording onder de medische professionals van hun verantwoordelijkheid op het gebied van het internationaal medisch transport. Ook het denken over de kwaliteit van de medische dienstverlening en een steeds mondiger wordende patiënt hebben onmiskenbaar hun invloed gehad op deze ontwikkeling. 

Het standpunt van OMAR is dat de core business van de aangesloten leden gericht dient te zijn op de te repatriëren patiënt waarbij de medische en verpleegkundige zorgbehoefte centraal staat. Om die reden zijn een tiental jaren geleden al  richtlijnen, de zogenaamde Indicaties en Eisen, geformuleerd voor artsen die werkzaam zijn bij alarmcentrales en repatriëringorganisaties die de minimumeisen aangeven per ziektebeeld gedurende het medisch transport. Periodiek worden de Indicaties en Eisen binnen OMAR geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De laatste versie is van 2010.

Ter aanvulling op de Indicaties en Eisen is ook een set uitvoeringsprotocollen gedefinieerd voor verpleegkundige escorts die gericht zijn op praktijksituaties. De door OMAR geformuleerde hoge professionele standaard geldt uiteraard ook gedurende de medische escortering en daarom is het belangrijk te weten hoe gehandeld moet worden bij medische problemen gedurende een vlucht. 

Op deze wijze wordt door OMAR voortdurend gewerkt aan een kwalitatieve verbetering van de medische repatriëring.

November 2010  

Joost Clijsen

Voorzitter OMAR